The Math League

Summer Math Camp

Latest Contest Results

Taking Math Contests Online

Math League Bookstore

Schools Register for Contests

Honor Roll of Distinction Certificate: 2020-2021 Mathematics League Contests in China (First Round, Grade 3, December 2020)

CONGRATULATIONS!

 

Honor Roll of Distinction Certificate (Top 8%)

Note: In alphabetical order by student last name.

B C D F G H J K L M N P Q S T W X Y Z
Student Student Student
Kaizhi Bo
(No. **********0939)
Rongcong Cai
(No. **********5289)
Jun Cao
(No. **********4940)
Xiyuan Cao
(No. **********2910)
Cheuk Hei Chan
(No. **********0028)
Jiesen Chen
(No. **********6566)
Jinyuan Chen
(No. **********6040)
Juan Chen
(No. **********0016)
Lijia Chen
(No. **********6191)
Miranda Chen
(No. **********2275)
Qizheng Chen
(No. **********3039)
Shiyi Chen
(No. **********1527)
Siyu Chen
(No. **********5941)
Yijia Chen
(No. **********3330)
Yujia Chen
(No. **********2809)
Yunxi Chen
(No. **********1228)
Zui Chen
(No. **********4153)
Yiwen Cheng
(No. **********2869)
Chenrui Cui
(No. **********7924)
Junqing Cui
(No. **********8084)
Yuewei Cui
(No. **********9214)
Weiyang Ding
(No. **********1265)
Zicheng Ding
(No. **********0603)
Zihan Ding
(No. **********1191)
Conghai Duan
(No. **********4158)
Rao Fu
(No. **********2815)
Sicheng Fu
(No. **********8062)
Hongyi Gao
(No. **********0002)
Jiangshan Gao
(No. **********6946)
Yiqian Guo
(No. **********6024)
Mingrui Hang
(No. **********6026)
Andong He
(No. **********0027)
Yiyang He
(No. **********8399)
Junrui Hu
(No. **********1163)
Yangming Hu
(No. **********2338)
Miaoyan Huang
(No. **********8073)
Sichen Ji
(No. **********5960)
Shaoran Jia
(No. **********1138)
Jingxuan Jiang
(No. **********8109)
Mingzhi Jiang
(No. **********1236)
Max Hanchen Jin
(No. **********0407)
Peiyu Jing
(No. **********5452)
Fuk Chun Chloe Ku
(No. **********0029)
Chi Ho Kwok
(No. **********0026)
Hin Chi Lau
(No. **********6757)
Ho Lun Law
(No. **********0002)
Derek Li
(No. **********2575)
Dongjin Li
(No. **********4947)
Hanze Li
(No. **********0004)
Muchen Li
(No. **********7886)
Qianqing Li
(No. **********0010)
Wanning Li
(No. **********4840)
Xinyan Li
(No. **********6878)
Xinyu Li
(No. **********0620)
Youming Li
(No. **********5518)
Yuanxin Li
(No. **********7183)
Zhenlin Li
(No. **********2225)
Zhihan Li
(No. **********4117)
Zichen Li
(No. **********0096)
Ke Liang
(No. **********6033)
Yuanzi Liang
(No. **********7557)
Zhewei Liang
(No. **********7399)
Ziyan Liang
(No. **********0026)
Junxi Liao
(No. **********1919)
Enru Lin
(No. **********0004)
Kexin Lin
(No. **********8659)
Jeffrey Liu
(No. **********1364)
Maxine Jinyi Liu
(No. **********2879)
Qingyang Liu
(No. **********0001)
Ruizhi Liu
(No. **********4571)
Shihe Liu
(No. **********0012)
Shiyan Liu
(No. **********7842)
Yuchen Liu
(No. **********5413)
Yucheng Liu
(No. **********8397)
Yuechen Liu
(No. **********5896)
Zijin Liu
(No. **********7165)
Chloe Lu
(No. **********8351)
Guanzhi Lu
(No. **********5109)
Huien Lu
(No. **********4448)
Xiaoyang Lu
(No. **********4678)
Qien Luo
(No. **********0654)
Siyao Lv
(No. **********2318)
Yuke Ma
(No. **********0007)
Wai Hang Kolson Mak
(No. **********0031)
Lingxi Meng
(No. **********8105)
Zuoning Meng
(No. **********9385)
Zichun Ni
(No. **********5509)
Ruiheng Pan
(No. **********5897)
Zijun Qi
(No. **********7080)
Qingyuan Qian
(No. **********7989)
Yangfeng Qin
(No. **********0005)
Zehan Qin
(No. **********6014)
Qiyu Shao
(No. **********8057)
Zi Yan Sheng
(No. **********5104)
Zian Shuang
(No. **********0225)
Anke Sun
(No. **********3664)
Chengxi Sun
(No. **********8249)
Haoxuan Sun
(No. **********0006)
Junxi Sun
(No. **********6594)
Yichen Sun
(No. **********5792)
Yuehan Tang
(No. **********8855)
Chengchu Tao
(No. **********6857)
Yuecheng Tong
(No. **********8666)
Zuer Tong
(No. **********9021)
Beichen Wang
(No. **********3105)
Beila Wang
(No. **********3342)
Junyao Wang
(No. **********2816)
Junyi Wang
(No. **********2357)
Ruixuan Wang
(No. **********4999)
Tianrun Wang
(No. **********0706)
Xiyu Wang
(No. **********6568)
Xiyuan Wang
(No. **********5621)
Yaxin Wang
(No. **********6503)
Yifan Wang
(No. **********7099)
Yuchen Wang
(No. **********2387)
Yuchuan Wang
(No. **********7595)
Zixiang Wang
(No. **********6029)
Jingwen Wu
(No. **********1077)
Mingrui Wu
(No. **********4657)
Peixuan Wu
(No. **********7094)
Yuxuan Wu
(No. **********5305)
Junyang Xiao
(No. **********1497)
Haoyang Xu
(No. **********0747)
Chuyan Yang
(No. **********6981)
Jiashu Yang
(No. **********8368)
Peixin Yang
(No. **********4195)
Qinglan Yang
(No. **********2690)
Shangxi Yang
(No. **********5198)
Yuqi Yang
(No. **********6255)
Yuchen Yao
(No. **********6417)
Abram J Yiu
(No. **********0001)
Tong Yu
(No. **********9383)
Warren Yue
(No. **********0789)
Xinye Zeng
(No. **********5945)
Gunuo Zhang
(No. **********5465)
Guoran Zhang
(No. **********3068)
Luyuan Zhang
(No. **********7051)
Peiyuan Zhang
(No. **********7807)
Qihua Zhang
(No. **********5273)
Runtian Zhang
(No. **********6813)
Shixian Zhang
(No. **********1820)
Shuhang Zhang
(No. **********9543)
Wentao Zhang
(No. **********8310)
Xidan Zhang
(No. **********3522)
Xinran Zhang
(No. **********7525)
Yaokun Zhang
(No. **********2833)
Yunjie Zhang
(No. **********1915)
Yuzhe Zhang
(No. **********9890)
Zhixing Zhang
(No. **********8253)
Jiaming Zhao
(No. **********6777)
Hantian Zheng
(No. **********3388)
Hongyi Zhou
(No. **********9074)
Yiran Zhou
(No. **********6905)
Yuhan Zhou
(No. **********8322)
Leichen Zhu
(No. **********0819)
Zixuan Zhu
(No. **********4160)
Xichen Zong
(No. **********2158)