The Math League

Summer Math Camp

Latest Contest Results

Taking Math Contests Online

Math League Bookstore

Schools Register for Contests

Honors List: 2020 Mathematics League Summer Challenge in China (Grade 6, August 2020)

CONGRATULATIONS!

 

 

Gold Medal

Note: In alphabetical order by student last name.

Student Student Student
Yuanhang An
(No. **********2642)
Lihao Chen
(No. **********3699)
Chenxi Gu
(No. **********4115)
Haokun Guo
(No. **********4471)
Jiaqi Hu
(No. **********0984)
Yi ru Huang
(No. **********9051)
Zeyu Ji
(No. **********2522)
Yiling Jiang
(No. **********0916)
Siran Lang
(No. **********2826)
Chenghan Li
(No. **********8945)
Hanyu Liu
(No. **********3448)
Yixuan Luo
(No. **********3395)
Qiuyuan Ma
(No. **********2638)
Sixue Qiao
(No. **********3156)
Jiayu Sun
(No. **********0200)
Yunchao Tan
(No. **********2805)
Xingdu Wang
(No. **********2093)
Yihan Wang
(No. **********2916)
Heng Xu
(No. **********2744)
Haoyi Yu
(No. **********1558)
Yihan Yu
(No. **********8560)
Zhile Yu
(No. **********9393)
Huanrui Zhang
(No. **********6977)
Jin Zhang
(No. **********1662)

 

 

Silver Medal

Note: In alphabetical order by student last name.

Student Student Student
Muyang Chen
(No. **********1513)
Pengyuan Chen
(No. **********1404)
Sitong Chen
(No. **********3243)
Siyi Chen
(No. **********5164)
Yanling Chen
(No. **********1929)
Kang Cheng
(No. **********8136)
Yixin Da
(No. **********2443)
Zhixuan Dai
(No. **********7875)
Jiluo Dong
(No. **********1350)
Boshi Feng
(No. **********9737)
Yingshi Gu
(No. **********1100)
Baijie He
(No. **********9846)
Tianfang He
(No. **********2786)
Michael Jia Dong Ho
(No. **********3894)
Yikang Hong
(No. **********1786)
Qichao Huang
(No. **********2842)
Zihan Huang
(No. **********3848)
Jiaqiang Huang
(No. **********3453)
Zhilin Huang
(No. **********3846)
Yunheng Jiang
(No. **********8844)
Jessica Yuanzhi Li
(No. **********4392)
Zirui Li
(No. **********6160)
Jiageng Liu
(No. **********1066)
Jiarui Liu
(No. **********0734)
Zenan Mao
(No. **********3391)
Yuping Pan
(No. **********8190)
Meixuan Song
(No. **********3848)
Yuxuan Su
(No. **********1647)
Zonghao Sui
(No. **********4845)
Tang Tang
(No. **********0799)
Jingen Wang
(No. **********1615)
Kinglok Wang
(No. **********2869)
Tianyuan Wang
(No. **********2171)
Haozhe Wu
(No. **********4380)
Jinghan Wu
(No. **********8437)
Minyuan Wu
(No. **********1437)
Yuhao Xiang
(No. **********2743)
Zeming Xie
(No. **********4687)
Tairan Xiong
(No. **********3425)
Zhiyao Yang
(No. **********1309)
Shengyan Yu
(No. **********9005)
Sophia Yu
(No. **********4675)
Yuchen Zhan
(No. **********1328)
Jiaxuan Zhang
(No. **********6257)
Liting Zhang
(No. **********4860)
Ruoxin Zhang
(No. **********1906)
Zichen Zhao
(No. **********1490)
Aiden Ruipeng Zhou
(No. **********1776)
Miaoyu Zhou
(No. **********7787)
   

 

 

Bronze Medal

Note: In alphabetical order by student last name.

Student Student Student
Yujia Ai
(No. **********4064)
Yixuan Bai
(No. **********8959)
Jiaming Chen
(No. **********2438)
Zixing Chen
(No. **********3555)
Yeukyu Cheung
(No. **********9011)
Bowen Deng
(No. **********1711)
He Deng
(No. **********1248)
Zhenzhe Dong
(No. **********1761)
Simeng Du
(No. **********1979)
Tianrui Gu
(No. **********3257)
Yiting He
(No. **********8166)
Minshen Hu
(No. **********2625)
Xiu Wen Hu
(No. **********0991)
Yibai Hu
(No. **********2529)
Yueze Hua
(No. **********9906)
Yichen Huang
(No. **********4334)
Luming Jia
(No. **********6134)
Zhuokun Jian
(No. **********9227)
Peifu Jiang
(No. **********2234)
Xinyi Kong
(No. **********0951)
Che Li
(No. **********1010)
Haoyu Li
(No. **********4676)
Shuxuan Li
(No. **********4899)
Xinyang Li
(No. **********1535)
Yuxin Liang
(No. **********0361)
Donghe Lin
(No. **********3845)
Haofeng Liu
(No. **********0960)
Jiankun Liu
(No. **********9855)
Mingqian Liu
(No. **********3232)
Zhixing Liu
(No. **********7158)
Xuancheng Lu
(No. **********1046)
Zihan Lu
(No. **********7903)
Qian Ouyang
(No. **********2868)
Xiaoyu Pan
(No. **********8038)
Junsen Qin
(No. **********0135)
Jiazhen Ren
(No. **********2722)
Zian Sheng
(No. **********1596)
Angela Shi
(No. **********2249)
Wei Si
(No. **********4796)
Leqi Situ
(No. **********9040)
Yinan Song
(No. **********2381)
Guanzhuo Sun
(No. **********2182)
Wanjia Sun
(No. **********7531)
Yehan Tan
(No. **********4751)
Yuexi Tan
(No. **********2888)
Yang Tian
(No. **********3576)
Juntian Wang
(No. **********0562)
Chuxuan Wei
(No. **********4683)
Youqi Wu
(No. **********6291)
Yuan Xi Wu
(No. **********0644)
Yuxuan Wu
(No. **********6662)
Yuchen Wu
(No. **********3738)
Luming Xia
(No. **********5324)
Mingxuan Xiao
(No. **********1617)
Su Xie
(No. **********7081)
Haojun Xu
(No. **********5812)
Yixi Xu
(No. **********2286)
Kexi Yan
(No. **********2063)
Jinhuai Yang
(No. **********3442)
Kaicheng Frank Yang
(No. **********3419)
Sitao Yang
(No. **********4164)
Yuhao Yang
(No. **********3268)
Xintao Yao
(No. **********1412)
Yitong Yao
(No. **********1433)
Zijun Ye
(No. **********3511)
Baining Zhang
(No. **********2305)
Ziyuan Zhang
(No. **********8564)
Wenda Zhang
(No. **********1487)
Zheyu Zhao
(No. **********7982)
Zichen Zhao
(No. **********1467)
Haoyuan Zheng
(No. **********4833)
Runlan Zheng
(No. **********3028)
Yulin Zhong
(No. **********4274)
Kangyi He
(No. **********2454)
 

 

 

Proficiency Award

Note: In alphabetical order by student last name.

Student Student Student
Chuyi Cao
(No. **********1019)
Yi Chen Cao
(No. **********3196)
Kairui Che
(No. **********3433)
Ho Sum Chen
(No. **********3487)
Jingyi Chen
(No. **********8417)
Munan Chen
(No. **********0239)
Tao Chen
(No. **********5976)
Xiqiao Kenneth Chen
(No. **********1856)
Yian Chen
(No. **********7357)
Weiran Cheng
(No. **********2901)
Zhiqing Ding
(No. **********8052)
Zhuo Yu David Dong
(No. **********3614)
Mingze Gao
(No. **********3876)
Jinji Gu
(No. **********6799)
Ao Guo
(No. **********1615)
Sicheng Han
(No. **********3333)
Zhen Han
(No. **********8179)
Weibo Hao
(No. **********0740)
Kira Pei-chi Hart
(No. **********1371)
Yanling Hu
(No. **********3796)
Zihan Hu
(No. **********5224)
Jianxiang Hua
(No. **********0250)
Ruining Hua
(No. **********4209)
Luozhang Huang
(No. **********1654)
Yu Huang
(No. **********4046)
Tianyi Jiang
(No. **********0682)
Jiaxu Jin
(No. **********3107)
Yitong Jin
(No. **********4796)
Zukai Kuang
(No. **********0289)
Dongxiao Lei
(No. **********3102)
Dumin Li
(No. **********1179)
Jiangnan Li
(No. **********5369)
Jiatu Li
(No. **********9422)
Jingyi Li
(No. **********0684)
Kewei Li
(No. **********2863)
Li Li
(No. **********2235)
Mingchen Li
(No. **********1706)
Peixuan Li
(No. **********2983)
Rongxin Li
(No. **********9692)
Simin Li
(No. **********4646)
Wenxi Li
(No. **********7026)
Xile Li
(No. **********4745)
Yixuan Li
(No. **********1476)
Yunze Li
(No. **********3575)
Weiyi Lin
(No. **********2359)
Yuming Lin
(No. **********5335)
Jinjie Liu
(No. **********2612)
Yupeng Liu
(No. **********3348)
Yuyang Liu
(No. **********2505)
Yuyao Liu
(No. **********2759)
Xuzhe Ma
(No. **********4782)
Jun Pan
(No. **********0678)
Shenghang Peng
(No. **********1303)
Chengyou Qian
(No. **********2573)
Yicheng Ren
(No. **********3220)
Yilin Ren
(No. **********1945)
Jingting Shen
(No. **********6896)
Leonardo Shen
(No. **********2380)
Yuhan Su
(No. **********1601)
Chujian Sun
(No. **********2883)
Charlie Tao
(No. **********3803)
Zichen Tong
(No. **********2057)
Tsz Lu Tiger Yuan
(No. **********3790)
Chenghan Wang
(No. **********9551)
Hung Cheung Wang
(No. **********1487)
Meihan Wang
(No. **********3468)
Qitong Wang
(No. **********4487)
Shuo Wang
(No. **********3842)
Yansheng Wang
(No. **********9245)
Yilin Wang
(No. **********2167)
Zixun Wang
(No. **********9108)
Sihan Wei
(No. **********9962)
Yuanchen Wei
(No. **********1134)
Yutong Wei
(No. **********1637)
Momu Wen
(No. **********5156)
Haojia Weng
(No. **********2733)
Chengyou Wu
(No. **********6943)
Ruibin Wu
(No. **********6634)
Yucheng Wu
(No. **********3588)
Boyuan Xia
(No. **********1467)
Ziruo Xia
(No. **********1770)
Ziyan Xian
(No. **********8788)
Siyong Xiang
(No. **********7985)
Ningcan Xu
(No. **********2484)
Xinyue Xu
(No. **********0655)
Zhaozhe Xu
(No. **********3733)
Yihuan Xu
(No. **********4816)
Ruixuan Yan
(No. **********1472)
Mingjun Yang
(No. **********3473)
Ziyi Ye
(No. **********2699)
Zhihui Yin
(No. **********4867)
Jinting Zhai
(No. **********4905)
Zizhen Zhai
(No. **********4275)
Hanwen Zhang
(No. **********0903)
Jili Zhang
(No. **********8905)
Youming Zhang
(No. **********4151)
Bowen Zheng
(No. **********3440)
Qixin Zheng
(No. **********2949)
Boyu Zhou
(No. **********0968)
Austin Qilin Zhu
(No. **********0657)
Canyao Zhu
(No. **********1461)
Jinhui Zhu
(No. **********0800)
Quanfeng Zhu
(No. **********1574)